Datgelu canfyddiadau’r Arolwg Ffermio Mawr

Datgelu canfyddiadau’r Arolwg Ffermio Mawr

“Mae angen i ni nawr greu dyfodol gwell i bobl byd amaeth” Lansiwyd canlyniadau Arolwg Ffermio Mawr RABI ym mis Hydref, yn dilyn cefnogaeth aruthrol gan y diwydiant amaeth. Gyda thros 15,000 o ymatebion, y canlyniadau yma yw’r llyfrgell fwyaf cynhwysfawr o dystiolaeth...
Ymateb i’r Argyfwng Moch

Ymateb i’r Argyfwng Moch

A hithau’n dod o deulu ffermio moch, mae rheolwr rhanbarthol RABI ar gyfer Gogledd Lloegr, Sally Conner, yn cynnig safbwynt personol a phroffesiynol ar y pwysau presennol sy’n wynebu’r sector.   Ers pymtheg mlynedd, rydw i wedi bod yn gweithio i un o brif...
Pobl byd amaeth yn rhannu eu cynghorion iechyd meddwl

Farming people share their mental health tips

How can farming people stay positive? We all know that farming is often demanding and stressful. When things go wrong, or mistakes happen, it can be easy for negative thoughts to take over. To help you stay positive during tough times on the farm, here are some...