Cymorth lles a

chwnsela ar-lein

i bobl sy’n ffermio

Mewn partneriaeth â RABI, Gallwch gael mynediad at gymorth lles meddyliol ar-lein yn rhad ac am ddim, yn ddiogel ac yn ddi-enw o unrhyw ddyfais.

Cliciwch ar y dolenni isod i fynd yn syth at y wefan ar-lein, neu daliwch ati i ddarllen er mwyn dysgu rhagor.

Ewch i’n gwefan lles meddyliol i oedolion

Ewch i’n gwefan lles meddyliol i bobl ifanc

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan bobl sy’n ffermio fel chi i’w ddweud am iechyd meddwl a lles

Katie Davies, Cadeirydd CFfI Cymru:

“Mae’n dda gwybod bod lle diogel i ffermwyr fynd. Bydd unrhyw un sy’n mynd drwy gyfnod anodd gyda’u lles yn dod o hyd i gymuned gefnogol – felly does dim rhaid i neb deimlo eu bod nhw ar eu pen eu hunain.”

Roger Kerr:

“A siarad o brofiad personol, mae llawer i’w ennill drwy fynd ati i gael cymorth gan bobl broffesiynol sy’n deall sut rydych chi’n teimlo.”

Rebecca Horsington:

“Mae amaeth yn gallu bod yn fyd eitha unig, felly mae’n dda gwybod bod cymorth ar gael gan bobl sy’n deall y pwysau penodol yna.”

Rebecca Horsington:

“Mae amaeth yn gallu bod yn fyd eitha unig, felly mae’n dda gwybod bod cymorth ar gael gan bobl sy’n deall y pwysau penodol yna.”

Roger Kerr:

“A siarad o brofiad personol, mae llawer i’w ennill drwy fynd ati i gael cymorth gan bobl broffesiynol sy’n deall sut rydych chi’n teimlo.”

Rebecca Horsington:

“Mae amaeth yn gallu bod yn fyd eitha unig, felly mae’n dda gwybod bod cymorth ar gael gan bobl sy’n deall y pwysau penodol yna.”

Mae peth o’r cynnwys ar gael yn Gymraeg, ond ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn gallu cynnig cwnsela un-i-un yn Gymraeg – rydyn ni wrthi’n rhoi sylw i hyn.

Beth allwch chi ei ddisgwyl ar ein gwefannau

Lle cyfrinachol a diogel i rannu profiadau ac i gael cymorth gan ein cymuned a’n gweithwyr proffesiynol cymwys.

Di-enw ac ar gael

Gwefan ddi-enw sy’n helpu pobl i deimlo’n ddiogel ac yn hyderus yn archwilio eu pryderon ac yn mynd ati i gael cymorth proffesiynol.

Sawl ffordd o gael cymorth

Mae ein cyfres o raglenni yn caniatáu i bobl ddewis sut maen nhw eisiau cael mynediad at gymorth:
Cylchgronau, Fforymau, Negeseuon, Cwnsela Byw.

Risg a diogelwch

Mae ganddon ni system proffilio risg ar draws pob rhan o’r wefan sy’n caniatáu i ni flaenoriaethu ac estyn allan. Mae diogelu yn rhan o bopeth rydyn ni’n ei wneud ar bob lefel o ofal.

Ymarferwyr dynol

Mae ein gwasanaeth cwnsela byw yn caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth gael cymorth proffesiynol naill ai drwy sesiynau sydd wedi’u trefnu neu drwy alw heibio pan fydd angen sesiwn ar rywun.

Dim rhestrau aros na gorfod cael eich cyfeirio

Mae mynediad ar unwaith. Does dim angen cael eich cyfeirio, dim rhestrau aros ac mae’r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae 92% yn argymell

Ar bob rhan o’n gwefan, rydyn ni’n gofyn am adborth ar y gwasanaethau ac yn mesur canlyniadau. Byddai 92% o’r defnyddwyr yn argymell y gwasanaeth i ffrind.